Filozofija

Več kot petnajstletne izkušnje ustanovitelja in vodje podjetja Werner Katzengruber na področju osebne diagnostike so osnova za zagotavljanje kakovosti naših postopkov na znanstveni ravni ter pri uporabi v praksi. V svetovalnem podjetju je gospod Hofmann vodil več kot deset let področje osebne diagnostike. Soustanovitelj Werner Katzengruber pa že več kot dvajset let pri svetovanju svojim strankam uporablja instrumente za profiliranje. Na podlagi svojih izkušenj ve, kaj organizacije in ljudi odlikuje, veliko pozornost pa pri tem polaga željam in potrebam naročnikov. Institut za osebnostno diagnostiko (IFPD) se osredotoča v raziskovanje in na tej osnovi razpolaga z najnovejšim znanstvenim znanjem in izkušnjami ter posluhom za aktualne praktične potrebe in želje naročnikov.


Znanstveno utemeljeno profiliranje omogoča ponazoritev sposobnosti kandidatov.

Cilj instituta IFPD je odkrivanje talentiranih kandidatov ter uporaba njihovih sposobnosti in s tem doseganje čim večjega zadovoljstva za ljudi in organizacije. Različno poznavanje potencialov kandidatov je pri tem pogoj za optimalno zasedanje delovnih mest in timov v organizacijah. Institut IFPD tako išče v svojem temeljnem raziskovalnem delu odgovore na naslednja vprašanja: Katere osebe imajo določene sposobnosti? Katere osebe so najbolj primerne za določene naloge? Zakaj so nekatere osebe izjemno uspešne? Kje se skrivajo neuporabljeni talenti in kako je te mogoče veljavno meriti? Katera sestava delovnega tima je najbolj harmonična in najbolj produktivna? Pri teh raziskavah nas vodi naša smernica: Osebna diagnostika mora temeljiti na znanstvenih raziskavah in rezultatih, te pa moramo pripraviti tako, da jih bomo lahko uporabljali v praksi.