MPPI-18 (celotna različica)

Zaradi intenzivnih izkušenj s številnimi metodami profiliranja na področju osebnostne diagnostike je v našem dolgoletnem svetovanju zorela želja po vrsti najboljšega profiliranja (Best of Profiling), ki ustreza najvišjim znanstvenim standardom, hkrati pa ga je mogoče praktično uporabiti v podjetjih in drugih institucijah. Naši izkušeni strokovnjaki so na podlagi te želje v sodelovanju z Univerzo v Bremenu razvili postopek za večdimenzionalno profiliranje MPPI (Multidimensional Personality Performance Inventory), ki je edinstven na nemškem področju. Ne le število, temveč tudi izbira merjenih dimenzij določa MPPI-18 kot instrument, ki v nemški osebnostni diagnostiki postavlja merila.


Z obširnim in točnim merjenjem osemnajst dimenzij postavljamo nova kakovostna merila v osebnostni diagnostiki.

Postopek MPPI-18 vsebuje 18 najpomembnejših dimenzij za napoved poklicne uspešnosti in ujemanja z zahtevami delovnega mesta ali z delovnim timom. Odločujoča prednost postopka MPPI-18 je, da vsebuje obe znanstveno izjemno kompleksni in pomembni dimenziji „integriteto“ in „motivacijo za uspehe“. Samo za ti dimenziji bi z običajnimi metodami v večini primerov potrebovali dva posebna postopka testiranja.

Pomembna predpostavka pri zasnovi postopka MPPI-18 je bila, da po vseh znanstvenih merilih sodi v sam vrh kakovosti. Na tem utemeljena zelo visoka kakovost postopka MPPI-18 zagotavlja strogo metodično postopanje ter stalno kontrolo kakovosti posameznih korakov pri načrtovanju dimenzij. Temu sledeča zelo visoka kakovost meritev in napovedi tako obsega vsa pomembna merila kakovosti kot so konsistenca, zanesljivost, veljavnost, reprezentativnost, ostrina ločevanja, analiza dejavnikov, signifikantnost itd.. Po želji vam rade volje predstavimo naše karakteristične vrednosti.

Našim strankam nudi MPPI-18 veliko prednosti. Meritev individualnih osebnostnih značilnosti je tako v poklicnem kot v zasebnem življenju pomembna izhodiščna točka za osebnostni razvoj. Uporaba postopka MPPI-18 nam dovoljuje, da strankam ponujamo izdelavo osebnostnih profilov in primerjavo z zahtevami delovnih mest. V tesnem sodelovanju z vašim podjetjem pripravimo najboljše primere (Best Cases), povprečne vrednosti ter primerjalne presoje (benchmarkings) v poklicnih skupinah in položajih. Postopke izvajamo z udeleženci na daljavo po spletu (online), kar je zanje zelo udobno. Neposredno po tem prejme vsak udeleženec, če želi, 39 strani obsežno poročilo z ugotovitvami z možnostjo snetja na svoj računalnik. Oglasite se in svetovali vam bomo o možnostih uporabe postopka MPPI-18, ki so za vas najprimernejše!

MPPI-4Q (seminarska različica)

Posebej za uporabo na seminarjih so naši strokovnjaki razvili zgoščeno različico postopka MPPI, to je postopek MPPI-4Q. 4Q pomeni štiri stopnje kakovosti, ki so zelo pomembne. S to različico postopka merimo štiri dimenzije: „sposobnost uveljavljanja“, „vestnost“, „sposobnost navezovanja stikov“ in „socialno skladnost“, ki so po naših izkušnjah zelo sporočilne za komunikacijske zahteve v delovnem vsakdanjiku. Individualne ugotovitve postopka MPPI-4Q zagotavljajo našim strankam prvo pragmatično in hitro razumevanje osebnih vedenjskih vzorcev. Te informacije je mogoče konstruktivno uporabiti v vsakem govornem položaju s sodelavci, strankami ali kolegi.