Samoumevnost

Osebnosti človeka skoraj ni mogoče spremeniti. Da lahko ljudi na podlagi medsebojnih razlik pošteno ocenimo in z njimi pošteno ravnamo, je nujno potrebno, da smo pri tem realistični. Največje uspehe lahko dosegamo samo, če smo prepoznali svoj resnični potencial in če ga imamo možnost uporabiti. Pri tem vidi institut IFPD svojo nalogo v svetovanju, s katerim pomaga ljudem investirati njihov čas in energijo v dejavnosti, kjer se jim to resnično izplača, in kjer lahko koristijo svoje osebne sposobnosti.

Pri zasedbah delovnih mest je na primer osrednjega pomena, da lahko vnaprej optimalno napovemo, kako se kandidat in položaj ujemata. Tukaj je odločilno, da lahko ocenimo potenciale kandidatov glede na možnosti razvoja v prihodnje. Če kandidatu za zadevni položaj manjka znanje na določenem področju, lahko to že z ustrezno aktivnostjo pri delu kmalu razširi. Podobni razvoj lahko pričakujemo pri potencialnih kandidatih, katerih komunikacijske kompetence pri zasedbi delovnega mesta še ne zadostujejo. Če pa osebnost kandidata kljub dobremu strokovnemu znanju ne ustreza dovolj zahtevam položaja, je smiselno, da se pravočasno in odprto pogovorimo o drugih možnostih. To pospeši poklicni razvoj in prispeva k zadovoljstvu vseh udeleženih.