Razširjanje merilnih območjih/dimenzij

Poleg devetnajstih dimenzij osebnosti raziskujemo skupaj z univerzami in raziskovalnimi partnerji iz gospodarstva vrsto kognitivnih sposobnosti kot so jezikovne, matematične in logično interpretativne kompetence, zmožnost zapomnjenja ter koncentracijo. Dodatno razvijamo posebno dimenzijsko skupino s poklicnimi interesnimi nivoji ter spekter najpomembnejših privatnih interesov. Pri tem polagamo pozornost ne le temam kot je ujemanje človeka s poklicem temveč tudi vprašanju, kako se ljudje medsebojno usklajujejo. Postopek osebnostnega profiliranja MPPI (Multidimensional Personality Performance Inventory) se torej nenehno razširja. Po želji vas lahko o tem redno obveščamo.

Večnacionalne možnosti uporabe

Že v bližnji prihodnosti bomo zajemanje podatkov za osemnajst dimenzij postopka MPPI poleg nemščine ponudili tudi v angleščini in slovenščini. Sledili bodo še vprašalniki zajemanja podatkov v turškem, indijskem (hindujskem), kitajskem (mandarin), korejskem, španskem, francoskem, italijanskem in portugalskem jeziku. Če želite v določeni državi izdelati osebnostne profile najmanj 300 kandidatov, vam razvijemo kot raziskovalni partner posebno različico naših postopkov v ustreznem državnem jeziku.

Nove možnosti analiziranja in izdelave prognoz

Poleg zajemanja razlik med posamezniki v vseh zgoraj navedenih dimenzijah stalno izvajamo dodatne razvojne projekte, kot je na primer projekt, ki se ukvarja s vprašanjem: Kateri izbor različnih karakterjev stabilizira delovni tim optimalno in kateri izbor različnih karakterjev bo pri delu najbolj produktiven? Primer drugega vprašanja: Kateri kandidati najbolj ustrezajo določenemu vodilnemu delavcu in obratno. Primer naslednjega vprašanja: Kaj ljudi v privatnem in delovnem okolju resnično zadovoljuje? Katero vlogo ima pri tem osebnost? Če si tudi vi zastavljate zanimiva vprašanja k raziskovalnim temam ali želite pri raziskovanju morebiti sodelovati, nas pokličite ali nam pišite.