Predstavitvene delavnice

Da boste že pred intenzivno uporabo naših produktov lahko prejeli dober vtis o njihovi uporabi v praksi, vam ponujamo udeležbo na naših predstavitvenih delavnicah. Udeležence na delavnicah, ki bodo predstavljali člane delovnega tima, lahko poljubno izberete, tako da boste na koncu prejeli dobro povprečje vtisov. Na začetku delavnice udeleženci opravijo na daljavo po spletu (online) osebnostni test MPPI-18. Nato jim predstavimo raznolikost možnosti uporabe postopka MPPI na različnih področjih. V zaključnih pogovorih s posamezniki obravnavamo razlago posameznih testnih ugotovitev z namenom, da se analizirajo dobre lastnosti in sposobnosti ter nakažejo možnosti za nadaljnji osebnostni razvoj. Na podlagi te izkušnje udeleženci pridobijo občutek, kaj naši postopki ponazorijo in kako se uporabljajo.

Seminarji/Seminarski material/Certificiranje za seminarsko verzijo


Z metodo MPPI-4Q je mnogo bolj enostavno dosegati dobre uspehe v pogovorih s strankami in sodelavci.

Na seminarjih načeloma uporabljamo postopek MPPI-4Q, ki je osredotočen na štiri osebnostne dimenzije, katere so zelo pomembne za komuniciranje v delovnem okolju. Pri postopanju in reagiranju v zadevnem okolju obstajajo vedenjski vzorci, ki so odvisni od osebnostnih dogem in ocenitev. Kdor vzorce prepozna in se nanje pripravi, bo pogovor in sodelovanje s sodelavcem doživel znatno lažje. Postopek MPPI-4Q meri štiri izjemno odločilne osebnostne dimenzije. Na primer pomaga ta postopek prodajalcem, da boljše razumejo same sebe in svoje stranke in, da to vednost pri delu načrtno uporabijo. Prav tako model omogoča vodilnim, da lažje vodijo svoje sodelavce individualno in na področjih, kjer lahko sodelavci svoje prednosti uporabijo.

Za uporabo na seminarjih ponujamo poleg merilnih postopkov tudi potrebam prikrojeno dokumentacijo, ki jo v veliki meri uporabljajo vodje, prodajno osebje, delovni timi in drugi, ki želijo komunicirati namensko in v skladu s potrebami strank. Dokumentacija vsebuje vse zadevne teme delovnega vsakdanjika in obravnava vprašanja, kot na primer: Na podlagi česa ugotovim, kakšen tip človeka je moj sogovornik? Kako se vedem v pogovoru z njim? Kako argumentiram? Kako prepričam v pogajalskem pogovoru in dosežen zastavljen cilj?

Uporabo te dokumentacije vam ponujamo za licenčnino skupaj s certificiranjem. Če se želite licencirati in certificirati za uporabo postopka MPPI-4Q na delavnicah in treningih, načrtujte dva dni za izobraževanje. To obsega uporabo postopka in dokumentacije za vodenje ter za pogajalsko vodenje. Dodatno vam lahko priporočamo izkušena in certificirana partnerska podjetja za izvajanje MPPI-4Q-treningov po najvišjih merilih kakovosti.

Zahtevnostni profil

Po naročilu razvijamo potrebam ustrezne zahtevnostne profile tudi skupaj z našimi naročniki. Pri tem so osnova opisi nalog in določitev osebnostnih zahtev za delovno mesto. Za ugotavljanje zahtevnostnih profilov za pomembne dimenzije in dimenzijska področja uporabljamo metodo kritičnih dogodkov, za uteževanje dimenzij pa postopek primerjanja parov. V primerjavi z običajnimi postopki je natančnost merjenja in napovedi pri uporabi zgornjih dveh postopkov znatno večja. Dodatno lahko stranka v obsežni podatkovni bazi obstoječih zahtevnostnih profilov išče informacije o različnih položajih in panogah. Ponujamo vam izdelavo rešitve, ki bo za vas optimalna in ki bo točno ustrezala vašim potrebam. Povprašajte nas, z veseljem vam bomo svetovali!

Certificiranje MPPI-18

Z našim certificirnim programom za stranke boste v svojem podjetju hitro pridobili enega ali več specialistov. Vaši certificirani interni specialisti bodo potem lahko sami opravljali izvrednotenja, interpretacije, primerjave z zahtevnostnimi profili, skupinske analize in dajali predloge. S tem boste prejeli celotne storitve osebnostne diagnostike znatno ugodneje in istočasno nadgrajevali pomembno znanje in izkušnje. V tečaju, ki se izvaja tri krat po dva dni, vam posredujemo najpomembnejšo znanje za zanesljivo uporabo našega psihometričnega postopka MPPI-18.

Vsebina certificirnega programa (skupno šest dni) je zasnovane sledeče:

1. Certificiranje MPPI-18 - Osnovna stopnja
Na prvi delavnici programa "Certificiranje MPPI-18 - Osnovna stopnja" bodo udeleženci spoznali teoretične osnove psihometrije, kakovostne kriterije postopkov in najrazličnejše praktične možnosti uporabe postopka MPPI-18. Vsak udeleženec je po končanem seminarju sposoben samostojno uporabljati postopek MPPI-18, pojasniti poročilo z ugotovitvami in utemeljeno uvrstiti testne osebe. V prvi delavnici bomo obravnavali tudi osnovne značilnosti prikaza talentov (Talent mapping), ki je temelj za razvoj kadra in organizacije. Poleg tega bomo vadili uporabo in delo z računalniško programsko opremo.

2. Certificiranje MPPI-18 - Nadaljevalna stopnja
Cilj delavnice "Certificiranje MPPI-18 - Nadaljevalna stopnja" je poglobitev uporabe postopka MPPI-18. Kot osrednjo temo bomo v tej delavnici obravnavali zahtevnostne profile. Še posebej pri izdelavi zahtevnostnih profilov delovnih mest polagamo pozornost vsem zadevnim podrobnostim, da lahko iz primerjave meritev tudi optimalno izluščimo ugotovitve. Pri tem se udeleženci učijo, kako se MPPI-18 uporablja na različnih področjih, kot so npr. prodaja, marketing itd.. Na tej stopnji udeleženci tudi spoznavajo natančnejšo razlago testnih ugotovitev, posebna pozornost pa se polaga zaključnemu pogovou s testiranci. Udeleženci vadijo v tem pogovoru na podlagi primerov iz prakse, kako testirancu posredujejo povratne informacije, da testiranec prepozna pravilnost izjav in uvidi njihovo uporabnost za prihodnost.

3. Certificiranje MPPI-18 - Strokovna stopnja
Absolventi delavnice "Certificiranje MPPI-18 - Strokovna stopnja" po seminarju obvladajo delo z velikimi in kompleksnimi količinami podatkov in so sposobni izdelati, analizirati in interpretirati ugotovitve v obliki skupinskih primerjav, uvrstitev (rankings) in najboljših primerov (best cases). Na tej stopnji udeleženci delavnice obravnavamo tudi težke primere in izzive pri komuniciranju. K temu šteje na primer uporaba postopka MPPI-18 pri upravljanju sprememb (Change Management) ali karierni tranziciji (outplacement). Na tej osnovi se udeleženci učijo, kako se dobro in pravilno sestavljajo priporočila in individualna strokovna mnenja v skladu z veljavnimi standardi. Na zaključku delavnice izvedemo teoretični in praktični zaključni preskus o celotni obravnavani vsebini certificiranja.

Šolanje za osebnega diagnostika/ profilerja

Ali želite izobraziti enega ali več sodelavcev kot strokovnjaka oz. strokovnjake za osebnostno diagnostiko z interno odgovornostjo? V večmesečnem tečaju z večdnevnim izobraževanjem v blokih bodo vaši sodelavci prejeli pomembno znanje o vsem, kar je v osebnostni diagnostiki potrebno obvladati. S tem temeljnim znanjem bodo lahko odlično ocenili, kako dobro storitvene službe izvajajo svojo dejavnost. Poleg tega si bodo istočasno pridobili osnove za nadaljevalno pridobivanje potencialnih kandidatov za zaposlitev (recruiting), tehnike opravljanja intervjujev, izdelavo in izvajanje dela ocenjevalnih (assessment) centrov, iskanje in vodenje talentov itd.. Iz izbirnih obveznih predmetov lahko izberete teme, v katerih želite svoje znanje še poglobiti. Od te izbire je odvisna tudi višina vaše investicije v izobraževanje. Pogoja za udeležbo na tem izobraževanju sta opravljeno certificiranje za uporabo postopka MPPI in udeležba na izbirnem postopku za ugotovitev primernosti.

Svetovanje

Po želji smo vam na voljo tudi kot storitveni institut. Skupaj z vami lahko razvijemo na primer standarde, skupinske profile, opise delovnih mest ter zahtevnostne profile za pridobivanje kandidatov za zaposlitev (recruiting), dodeljevanje na delovna mesta (placement) in upravljanje sprememb (change management). Če želite svoj razvoj kadra in organizacije podkovati z znanstveno osnovo, vam izdelamo kazalce kot so najboljši primeri (best cases), primerjalne presoje (benchmarkings) ter kulturne analize. Poleg tega vam lahko na osnovi meritev in analiz utemeljeno svetujemo pri nadaljnji uporabi vaših, v praksi že uveljavljenih spoznanj. Naši cilji so pri tem vedno usmerjeni v znižanje fluktuacije, povišanje zadovoljivosti sodelavcev, koristno uporabo obstoječih potencialov nadarjenosti in na ta način povišanje produktivnosti. Če torej želite uporabiti strokovno znanje naših izkušenih osebnostnih diagnostikov pri zahtevnih nalogah, vam ponujamo zanesljivo partnersko sodelovanje.