Podjetja

S svojimi produkti podpiramo podjetja pri izdelavi zahtevnostnih profilov delovnih mest in primerjavi teh profilov z osebnostnimi profili kandidatov. Postopek MPPI se uporablja predvsem pri pridobivanju kandidatov za zaposlitev (recruiting) in zagotavlja, da ključne položaje zasedejo ustrezni. Dodatno uporabljajo podjetja naše znanje in izkušnje v osebnostni diagnostiki pri odkrivanju talentiranih sodelavcev, pri zasedbi ustreznih položajev z njimi ter tako, da svoje sodelavce s primernim podpiranjem in usposabljanjem vežejo nase.


Mi ugotovimo in vam predstavimo, kdo je najprimernejši za razpisano delovno mesto!

Agencije za posredovanje prostih delovnih mest

Agencije za posredovanje prostih delovnih mest lahko uporabljajo naše instrumente za diagnostiko primernosti kandidatov, npr. pri svetovanju mladim v fazi poklicnega usmerjanja, da prepoznajo in boljše razumejo svojo osebnost in nagnjenja. Iz teh prepoznanj je mogoče sklepati o primernih poklicnih področjih. Kandidatom, ki iščejo zaposlitev, lahko objektivna ocena njihovega potenciala pokaže doslej neupoštevane poklicne možnosti in možnosti dodatnega izobraževanja, ki obetajo uspeh. To poviša verjetnost, da se delovna mesta zasedajo za daljša časovna obdobja.

Visoke šole

Kot druge organizacije si tudi visoke šole prizadevajo pridobivati najbolj talentiran kader. S pomočjo našega diagnostičnega ocenjevanja primernosti lahko tak kader zgodaj odkrijejo in ciljno podpirajo. Naši postopki omogočajo hitro in objektivno oceno prijavljenih za študijske smeri z omejenim vpisom ali pri podeljevanju štipendij. Na seminarjih za pripravo na poklic študentom omogočimo komuniciranje z ljudmi različnih osebnostnih tipov in tako podpiramo razvijanje osebnosti tudi za prihodnjo zaposlitev. Pri raziskavah sodelujemo z univerzami kot kooperacijskimi partnerji in skupaj izvajamo znanstvene projekte.

Šole

Šolam naši testni postopki, ki se osredotočajo na izbiro potencialov, omogočajo bolj globoko razumevanje individualne pripravljenosti do učenja in motivacije za uspehe. To je pogoj za smiseln in usmerjen razvoj didaktičnih ukrepov za posameznike. Individualne pomanjkljivosti se lahko nadomestijo in osebne lastnosti krepijo s tem, da se razvijata poznavanje in uporaba metod, kot sta kompetenčnost načrtovanja in komuniciranja. S tem se izboljšajo šolski dosežki otrok in mladostnikov sledijo pa večje možnosti izbire poklica po končani šoli. Naši testi podpirajo odkrivanje potencialov mladostnikov in kažejo, s katerimi sposobnostmi posamezniki razpolagajo. To mladim znatno olajša ključne odločitve o poklicnem izobraževanju ali študiju.

Kadrovske agencije

Agencije za kadrovske storitve lahko s pomočjo naših instrumentov iz svojega seznama kandidatov za zaposlitev hitro in usmerjeno izbirajo primerne kandidate za razpisana delovna mesta. Tako lahko sčasoma izdelajo učinkovito bazo podatkov o kandidatih, na podlagi katere lahko prilagodljivo, hitro in ustrezno potrebam naročnikov posredujejo ustrezne kandidate. Za kadrovske svetovalce je odločilno, da v čim krajšem času najdejo ustreznega kandidata za določeno delovno mesto. Od ustreznosti izbire priporočenega kandidata so odvisna tudi naslednja naročila. Naše produkte uporabljajo tudi podjetja za začasno zaposlovanje – njihove stranke so jim hvaležne, če so posredovani sodelavci primerni za zadevne naloge in če so njihovi delovni uspehi po možnosti konstantni, da je na podlagi tega njihove sposobnosti mogoče načrtno uporabiti.

Policija in vojska

Za zelo odgovorne, fizično in psihično delno zelo zahtevne dejavnosti v službi pri policiji ali vojski morajo biti kandidati še posebej zanesljivi in vzdržljivi. V postopku izbiranja imajo zato odločilno vlogo z našim postopkom MPPI-18 izmerljive lastnosti, kot so "psihična stabilnost", "obremenljivost", "vestnost", "integriteta" in "samozaupanje". Z našim postopkom lahko hitro identificirate kandidate, ki se izkazujejo ne le z vzdržljivostjo in samozavestnim nastopom, temveč tudi z lojalnostjo svojemu predpostavljenemu ter odgovornim in vestnim opravljanjem dela.

Sodstvo/Forenzika

Možnosti uporabe osebnostnih testov v sodstvu in forenziki raznolike. Tovrstni instrumenti pomagajo pri izbiri kandidatov za zasedanje položajev z visoko odgovornostjo. Z njimi se lahko na primer predstavita emocionalna stabilnost in integriteta sodnikov. Poleg tega znanstvene metode opisa osebnosti zagotavljajo sporočilnost forenzijskih izvedenskih mnenj v sodnih postopkih. Pripornikom osebnostni testi omogočajo učenje internalnega kontrolnega doživljanja, kar pomeni, da se učijo dojemati, da za svoja dejanja odgovarjajo sami. Hkrati osebnostne diagnostične analize potencialov ravno glede na ponovno socializacijo olajšajo odkrivanje prednosti in sposobnosti posameznika za določen poklic. To olajša in izboljša pripravo na ponovno vključitev v družbene dejavnosti.

Športne organizacije

Pri iskanju talentov omogočajo naši osebnostni diagnostični instrumenti prejem informacij o kandidatih, ki so, poleg telesne zmogljivosti, pomembne za dolgotrajni uspeh. Odločilne so osebnostne značilnosti, kot so motivacija za uspehe, zaupanje vase, emocionalna stabilnost, sposobnost obvladati obremenitve in nadzorovano doživljanje samega sebe. Če sta v timu pomembna spodbujanje in podpiranje talentov, mora biti tim sestavljen iz osebnosti, ki bodo zagotavljale tako harmonijo kot produktivnost.

Spletne strani za pridobivanje kandidatov za zaposlitev

Kot kooperacijskemu partnerju instituta IFPD vam je na voljo možnost, da svojim strankam poleg običajnih vlog za zaposlitev in podatkov o strokovni ustreznosti kandidatov posredujete tudi informacije o primernosti njegove osebnosti. O vsakem kandidatu izdelamo 35-stransko poročilo z ugotovitvami, ki podrobno opisujejo vse pomembne osebnostne značilnosti. Poleg tega na podlagi posebno izvrednotenega zahtevnostnega profila delovnega mesta ocenimo, v koliko odstotkih kandidat izpolnjuje osebnostne zahteve delovnega mesta.

Licenčni partnerji

Naši licenčni partnerji (osebnostni diagnostik, svetovalec, trener in spremljevalci) uporabljajo naše postopke za nenehno nadaljnje usposabljanje in znanstveno utemeljevanje svojih storitev. Zahteve in želje strank so vedno bolj kompleksne in zahtevne. Poleg tega pričakujejo svetovanje na najnovejšem raziskovalnem nivoju. Zaradi posebne izbire in obsega naših merjenih dimenzij oz. osebnostnih lastnosti ter predvsem zaradi preverjene sporočilnosti našega postopka MPPI uporablja naše storitve veliko število naših licenčnih partnerjev.